Kontaktinformasjon

Denne siden inneholder en HTML-modul i toppen og en kontaktliste. Denne HTML-modulen er for generell kontaktinformasjon til menigheten. Kontaklisten må settes opp for å hente kontakter fra Medarbeideren.


Stornes Kirke

Adresse: Stornesveien 120, 4320 Stornes - se kart
Telefon:
51 00 00 00
Epost:
post@stornes.menighet.no

Bilder av ansatte på KONTAKT siden hentes fra Medarbeideren. NB; her skal formatet være kvadratisk. Altså samme høyde og bredde på bildet.
Dette kan en lage utsnitt av i PAINT, og endre til kvadratisk. Se film
Bildet legges inn i kontaktkortet til den som er lagt ut på KONTAKT siden.

Kirkevert

Hans Henry Arntzen

Send e-post

Diakon

Bjørn Levig Berg

Send e-post

Ansatt

Olaaa Bognø

Send e-post

Prest

Glenn Danielsen

Send e-post

Førstediakon

Olga Einarsen

51700900

Send e-post

Prest

Sigve Fast

Send e-post

Prest

Petter Hansen

Kantor

Hege kantor

Send e-post

Boss

Hanne Christine Larsen

Send e-post

Ansatt

Christine Merete Lysell

Send e-post

Menighetspedagog

Bamse Mums

Send e-post

Ansatt

A Age nilsen

Send e-post

Vert

Holger David Nilsen

Send e-post

Biskop

Magne Pedersen

Send e-post

Ansatt

Anita Pollestad

Ansatt

Kaleeswari Ramkumar

Send e-post

Kirketjener i Moss

Bjørn Olav Steinmoen

Send e-post

Prest

Tor Sørby

22 334 34 34

Send e-post