Her er plass for generell informasjon om menigheten. Artikkellisten under er i dette tilfellet koblet mot kategorien "Vår menighet"

Vår menighet


Gausel menighet har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Visjonen vår: "Leve i Jesus" skal være en inspirasjon som viser retning for det vi driver med i kirken. Gausel kirke vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.