Denne siden har tre moduler.
Denne HTML-modulen for generell informasjon om menighetens aktiviteter for barn og unge med et bilde, en artikkelliste som viser artikler med kategorien "Barn og unge" og en 4-dagers kalender som viser de neste aktivitetene fra medarbeideren som gjelder barn og unge.

Bildet skal legges mellom tykk og tynn tekst med 100% bredde (ingenting på høyde). Det er også viktig at bildet har samme dimensjoner som vist under. bildet som er brukt her er ca 6000x2600pxl.

Barn- og unge


Barn og deres familier har en sentral plass i Stornes kirke. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.