Kontaktinformasjon

Denne siden inneholder en HTML-modul i toppen og en kontaktliste. Denne HTML-modulen er for generell kontaktinformasjon til menigheten. Kontaklisten må settes opp for å hente kontakter fra Medarbeideren.


Stornes Kirke

Adresse: Stornesveien 120, 4320 Stornes - se kart
Telefon:
51 00 00 00
Epost:
post@stornes.menighet.no

Bilder av ansatte på KONTAKT siden hentes fra Medarbeideren. NB; her skal formatet være kvadratisk. Altså samme høyde og bredde på bildet.
Dette kan en lage utsnitt av i PAINT, og endre til kvadratisk. Se film
Bildet legges inn i kontaktkortet til den som er lagt ut på KONTAKT siden.

Kirkevert

Hans Henry Arntzen

Send epost

Diakon

Bjørn Levig Berg

Send epost

Ansatt

Olaaa Bognø

Send epost

Prest

Glenn Danielsen

Send epost

Førstediakon

Olga Einarsen

51700900

Send epost

Prest

Sigve Fast

Send epost

Ansatt

Tone Grete Gundersen

Send epost

Prest

Petter Hansen

Kantor

Hege kantor

Send epost

Boss

Hanne Christine Larsen

Send epost

Ansatt

Christine Merete Lysell

Send epost

Vert

Holger David Nilsen

Send epost

Biskop

Magne Pedersen

Send epost

Ansatt

Kaleeswari Ramkumar

Send epost

Kirketjener i Moss

Bjørn Olav Steinmoen

Send epost

Prest

Tor Sørby

22 334 34 34

Send epost