Opprett ny bekreftelsesside


Her får du se hvordan man setter opp en helt ny bekreftelsesside fra start til slutt.

 

For å opprette en ny side må du først være innlogget. Det er kun administrator som kan opprette nye sider på nettstedet deres. Om du ikke har administratorrettigheter og likevel skal gjøre dette, må du ta kontakt med din overordnede for å få denne tilgangen.

 

Når du er logget inn, hold over knappen Innhold og velg Sider.


 

Her har du oversikten over alle sidene som allerede eksisterer på deres nettside. Trykk på Legg til side

Gi siden et navn, for eks. Bekreftelse. Dette kan du også kopiere inn i Tittel feltet også. Bla ned i bunn og skru av Vis i menyen, bla opp igjen og trykk på fanen Rettigheter. 

NB! Hvis dere skal ha flere bekreftelsessider anbefales det å spesifisere hva den brukes til bak, for eks. Bekfreftelse påmelding (generell), Bekreftelse konfirmasjon, osv...

 

 

Når du har trykket på Rettigheter vil du se hvem som kan se og redigere denne siden. Her skal du kun trykke en gang på at All Users skal kunne SE siden.

 

Når du har gjort dette kan du bla ned og trykke på Legg til side i bunn.

 

Nå blir du automatisk flyttet til den nye siden du har laget.

For å gjøre endringer på her må du være i "Rediger side modus". Klikk på blyanten nede i venstre hjørne av skjemen, gjerne to ganger for å forbli i redigeringsmodus. Har du gjort det riktig ser den slik ut:

 

Det kommer til å ligge en HTML-modul på siden fra før med teksten "Sett markøren her og klikk verktøylinjen for å redigere". Denne vil vi ikke ha da den blir i veien. Du kan slette den ved å gå på tannhjulet og trykke på Slett.

 

 

Nå skal vi legge til innhold!
Trykk på kuben med en E nede i venste hjørne av skjermen. Denne heter "Add Existing Module". Det vil nå åpnes et ekstra vindu med overskriften "Legg til eksisterende modul". klikk på nedtrekksmenyen og velg en side dere vet dere har dette tekstformatet: 

I de fleste tilfeller vil modulen du trenger dukke opp som nr. 1 fra venstre i visningen.

Du skal se etter dette symbolet  som betyr at det er en HTML - modul som er akkurat det vi trenger! Klikk på denne og vent noen sekunder til modulen "svever". Du kan nå dra og slippe denne øverst på siden din.


Vi anbefaler at du beholder utseendet/formatet på teksten som ligger fra før slik som vist i eksempelet. Vi bruker dette da det står best i stil med designet til den Norske kirke.
 
Den tryggeste måten å redigere denne på uten å miste formatet på teksten er å viske bort alle bokstavene i hver teksttype slik at det bare står en bokstav igjen, og så skrive inn ønsket tekst forran disse. Du kan ta bort bokstavene etterpå. Gjør du feil, kan du bare avslutte redigeringen uten å lagre og prøve på nytt.

For å starte redigering av teksten trykker du på denne knappen: 


 

Når du er ferdig kan du trykke på disketten for å lagre.

 

Her er et eksempel på hva du kan skrive og hvordan det kan se ut etter redigering:

 

 

Når du er fornøyd med resultatet kan du gå tilbake på Sider hvor du kan dra og slippe den nye siden inn under Påmeldinger.

 

 

Tilbake