Oppsett av kalender


Oppsett av kalender fra medarbeideren.

 

Kalenderen har to ulike typer visninger.

1. "Kalender". Full side kalender. Denne kalenderen har sin egen side i menyen og kan vise flere ulike kalendervisninger med ulike iCal-strømmer fra Medarbeideren.

2. "4-dagers kalender". Denne kalender skal være nederst på en side og kan vise en enkelt iCal fra Medarbeideren. Den viser hendelser for 4 dager. Bare dager med hendelser viser. Denne kan f.eks brukers neders på siden "BARN OG UNGDOM" og vise hendelser for barn og ungdom eller nederst på forsiden og vise de neste gudstjenestene eller de neste 4 dager med hendelser.

For begge typer visning blir altså filtreringen av hendelser bestemt av iCal-oppsettet i Medarbideren.

Oppsett

Sett siden i redigeringsvisning

Klikk "Kalenderoppsett"

 

Tilbake