Legge til bruker


Administrator på nettsidene kan legge til bruker som skal ha redigeringsrettigheter på nettsidene.

 

Bruker som får rollen "Administrators" har alle rettigheter på sidene. Denne rollen bør bare tilordnes et fåtall brukere.

Brukere som får roolen "Forfatter" får i utgangspunktet rettighet til å se siden "Artikler" og kan legge til og redigere artikler.
Administrator kan gi redigeringstilgang på enkeltsider der det er ønskelig.

Det skal ikke legges til ny bruker men en rolle skal legges til eksisterende bruker. Dersom brukeren skal redigere påmeldinger eller koble til kalendere må brukeren ha rettigheter i Medarbeideren.

  1. I kontrollpanelet til venstre sett musmarkøren på "Håndter" og klikk "Roller"
     
     
  2. På rollen du skal gi brukeren klikk knappen "Brukere" (knappen til høyre)

     
  3. Skriv brukerens brukernavn, velg funnet bruker og klikk "Legg til"

 

Tilbake